Katowice 2003 new city centre development

2003 Katowice makieta przebudowy centrum miasta - wizualizacja 1 | 2003 Katowice new city centre development - visualisation 1 2003 Katowice makieta przebudowy centrum miasta - wizualizacja 2 | 2003 Katowice new city centre development - visualisation 2

2003 Katowice makieta przebudowy centrum miasta – wizualizacja 1 | 2003 Katowice new city centre development – visualisation 1

Projekty